ŽENKÁ ENERGIE    PROPUŠTĚNÍ TEMNÉ LILITH 

09.06.2024MEDITACE PROBĚHNE  9.6.2024 - 17:00


ENERGIE DNE 5 = NIC

 

Ocitnout se v "prázdnotě" může být matoucí, ba i děsivé. Není se čeho držet, nikam nás to neláká, není tu ani náznak volby nebo možností, které bychom měli před sebou. Ale právě tento stav čistého potenciálu zde byl ještě před stvořením světa. Jediné, co ti zbývá, je uvolnit se do té nicoty.. padat do ticha mezi slovy... sledovat propast mezi výdechem a nádechem. A uchovat si každý prázdný okamžik této zkušenosti. Rodí se tu něco posvátného.

BUDDHA SI VYBRAL SLOVO, které v sobě obsahuje obrovský potenciál shunyata. Anglické slovo, anglický ekvivalent "nothingness" není tak krásným slovem. Proto bych z něj raději udělal ,,no thingness" - protože nic není jenom nic, NIC je to všechno. Vibruje všemi možnostmi. Je plné možností, absolutně plné. Není ještě projevené, ale obsahuje všechno. Na počátku stojí příroda, na konci stojí také příroda, tak proč děláte tolik povyku uprostřed? Proč tolik starostí, strachu, úzkosti a ambicí - proč vytváříte to zoufalství? Celá ta cesta vede od ničeho k ničemu.


ENERGIE DNE 9. = SAMOTA


Když ve svém životě nemáme své "druhé já", můžeme buď být osamělí, anebo si užívat svobody, kterou samota přináší. Když u druhých nenalézáme žádnou podporu pro naše hluboce cítěné pravdy, můžeme se bud cítit izolovaně a zahořkle, nebo se radovat ze skutečnosti, že je naše vize tak silná, že přežije i mocnou lidskou potřebu souhlasu rodiny, přátel nebo kolegů. Jestliže před takovou situací stojíš, dobře si uvědom, jak ses rozhodl pohlížet na svou "samotu", a za své rozhodnutí přijmi zodpovědnost. Pokorná postava na této kartě vyzařuje světlo které vychází zevnitř. Jedním z nejvýznamnějších příspěvků Gautamy Buddhy duchovnímu životu lidstva bylo to, že svým žákům nepřestával opakovat: "Buďte světlem sami sobě". Každý z nás totiž v sobě musí rozvinout schopnost projít temnotou bez společníků, map nebo průvodců.

JSI-LI SÂM, nejsi sám jsi jednoduše osamělý - a mezi osamělostí a samotou je obrovský rozdíl. Když jsi osamělý, pak myslíš na druhé, chybí ti. Osamělost je negativní stav. Máš pocit, že by bylo lepší, kdyby tu někdo byl s tebou - tvůj kamarád, manželka, matka, tvůj milý, tvůj manžel. Bylo by lepší, kdyby tu někdo byl, jenomže není. Osamělost je absence druhých. Samota je přítomnost sebe samého. Samota je velmi pozitivní. Je to přítomnost, přetékající přítomnost Jsi tak naplněn přítomností, že jí můžeš naplnit celý svět a nikoho jiného nepotřebuješ.


ENERGIE MĚSÍCE 6 = MILENCI


To, co nazýváme láskou, je ve skutečnosti celé spektrum vztahů mezi nebem a zemí. Na té nejpozemštější úrovni je láskou sexuální přitažlivost. Tady se mnoho z nás zasekne, protože naše podmíněnost zatížila naši sexualitu všemi druhy očekávání a potlačování Ve skutečnosti je největším "problémem" sexuální lásky to, že nevydrží moc dlouho. Teprve tehdy, když jsme schopni tento fakt přijmout, ji můžeme skutečné oslavovat takovou, jaká je - uvítat ji, když je tady a s vděčností se s ní rozloučit, když odejde. S tím, jak budeme dozrávat, můžeme začít ochutnávat lásku, která je za sexualitou a která respektuje jedinečnost toho druhého. Začneme chápat, že nám náš partner často slouží jako zrcadlo odrážející nepoznané aspekty našeho hlubšího já, a tak nám pomáhá stát se celistvými, Taková láska je založena na svobodě - ne na očekávání nebo potřebě. Její křídla nás nesou stále výš, k univerzální lásce, která vnímá vše jako jediný celek.

VŠIMNĚTE SI těchto tří věcí: nejnižší, fyzická láska je sex, nejjemnější láskou je soucit Sex je níž než láska, soucit je výš než láska, láska je přesně uprostřed. Co je to láska, ví jen málokdo. Devadesát devět procent lidí si bohužel myslí, že láska je sexualita - není. Sexualita je velmi zvířecí; zajisté v sobě skrývá potenciál v lásku vyrůst, ale není to skutečná láska, pouze potenciální. Když se staneš vědomým a bdělým, meditativním, může být sex proměněn v lásku. Dosáhne-li tvoje meditativnost totálnosti, absolutna, může být láska proměněna v soucit. Sex je semenem, láska květinou, soucit vůní. Buddha definoval soucit jako "láska plus meditace". Když tvá láska není jen touhou po druhém, když tvá láska není jen potřebou, když je tvá láska sdílná, když tvá láska není žebrácká, ale královská, když tvá láska nic nežádá a chce jen dávat - dávat pro pouhou radost z dávání - přidej k ní meditaci a uvolní se čistá vůně. To je soucit. A soucit je ten nejvyšší jev.


ENERGIE ROKU 2024ODVAHA


Na obrázku je malá planá květina, která se na své cestě za denním světlem setkala s výzvou v podobě skal a kamení. Obklopuje ji jasná aura zlatého světla a vyzařuje z ní její něžný majestát. Bez ostychu se vyrovná nejjasnějšímu slunci Když se v životě dostaneme do nějaké obtížné situace, máme dvě možnosti: můžeme se naštvat a hledat něco nebo někoho, koho bychom za své potíže obvinili, nebo se můžeme té výzvě postavit tváří v tvář a povyrůst. Květina z této karty nám ukazuje cestu: její nadšení pro život ji vede ze tmy ke světlu. Bojovat s životními výzvami, snažit se jim vyhnout nebo je popírat, nemá smysl. Jsou tady a má-li se ze semínka stát květina, musíme jimi projít. Měj dost odvahy k tomu, abys rostl do květu, jímž ve skutečnosti jsi. SEMÍNKO NEMŮŽE VĚDĚT, co se bude dít, semínko nikdy nepoznalo květinu. Nemůže si dokonce ani myslet, že by bylo schopné vyrůst v krásnou květinu. Cesta je dlouhá a je vždy bezpečnější se na ni nevydávat, protože nevíme, kudy vede, a nic není jisté. Nic nemůže být jisté. Na cestě čeká tisíc a jedna nástraha a mnohá rizika a semínko je v bezpečí, schované uvnitř tvrdé slupky. Semínko to ale VÍ zkouší, snaží se; odhazuje tvrdou skořápku, která je jeho bezpečím, a začíná se pohybovat. V tom okamžiku začíná boj: zápas s hlínou, kamením, skalami. Semínko bylo tvrdé, výhonek bude velmi, velmi jemný a nebezpečí mnoho. Semínku žádné nebezpečí nehrozilo, mohlo přečkat tisíciletí, na výhonek však číhá mnoho nebezpečí. Ale výhonek raší do neznáma, ke slunci, zdroji světla, neví kam ani proč. Semínko ponese těžký kříž, teď je však opojeno snem a jde kupředu. Stejná je i cesta pro člověka. Je obtížná. Bude zapotřebí mnoho odvahy."Děkuji za překrásné doplnění toho, co právě teď přes energii přichází a za neskutečnou hloubku kartám OSHO
 
AHAVA


"Mým cílem je pomoci lidem se v jejich životě posunout, dovolit si změny, najít v sobě světlo a žít lásku k sobě i k druhým. Svou prací se snaží pozvednout vědomí a vibrace této společnosti. Pokud vám má práce pomohla, nasměrovala vás a chcete mi projevit vděčnost a zároveň podpořit mou práci, můžete pomocí finančního daru. Já všem děkuji za vaši podporu, "odběry", finanční dary, za vás všechny, za to že jste." 


Platby z ČR:

1585583022/3030

Platby ze Slovenska:
IBAN: CZ39 3030 0000 0015 8558 3022
BIC: AIRACZPP

*do poznámky prosím napište DAR

 


REZERVACE

Meditace je za příspěvek. JEHO VÝŠE JE DOBROVOLNÁ


Informace k tématu "Ženská energie a temná Lilith":