"Had měl pravdu. Tam, kde není láska, nemůže být ráj."

- Nikol


Význam:  Moudrost. Síla. Život a smrt. Smrt a znovuzrození. Stvořitel. Transformace. Léčení. Přeměna. Odpoutání se. Kreativita. Tvořivost. Sexualita.AKTIVACE ŽIVOTNÍ ENERGIE 

KUNDALINI ENERGIEEnergie, ať už ji nazýváme čchi, prána, kundalini, životní síla, universální vědomí je stále jedna a ta samá a je to VAŠE energie. Při procesu aktivace se nejedná o energii z venku jako například při práci reiki. Cílem je propojit vás s vaší vlastní energií, s energií, která vám přináší sílu a život ve všech jeho kvalitách. Propojíte se s vašim energetickým polem, s vašim tělem, s vašimi emocemi i s mentálními programy. Vše uvidíte a ucítíte naprosto jasně. 

Typické klišé, ale opravdu se propojíte se vším a můžete naplno prožít, co znamená cítit se být vším a zároveň vše je vámi. Být součástí Země,  Vesmíru,  vody, ohně, vzduchu i země. Být plně v komunikaci s vašimi průvodci, s vaším vyšším já, vaší duší i vašim potenciálem. Přestáváte být "odděleni", stáváte se být součástí jednoho velkého celku. Celku, který má vyšší smysl, nejen vy jako jednotlivec, ale i jako celek. 


TERAPIE JE VHODNÁ pro toho:


 • kdo se snaží terapiemi a prací na sobě zpracovávat témata, ale stále bez výsledku
 • kdo nedokáže správně pojmenovat své problémy, ale rád by je ze života propustil
 • kdo nerad o svých problémech mluví, ale rád by je propustil
 • kdo na sobě začíná pracovat i pro pokročilé
 • kdo se cítí v životě vyhořelý, přešlapuje na místě a nedokáže se pohnout
 • kdo chce začít život naplno žít a nejenom přežívat
 • kdo je zvědavý a chce objevovat a zkoušet něco nového
 • kdo se chce více propojit se svým tělem, se svými mentálními programy, se svými emocemi, 
 • kdo chce se chce zbavit pocitu ODDĚLENOSTI a prožít pocit JEDNOTY
 • Prostě opravdu úplně pro všechny!


CO AKTIVACE PŘINÁŠÍ: 


 • návrat ke své vlastní podstatě, toho kdo jsem
 • osvobození se od "všeho", co vás svazuje
 • možnost nechat minulost minulostí a žít tady a teď
 • zbavit se strachů z budoucnosti a žít opravdu jen tady a teď
 • soustředění se na přítomný okamžik 
 • užívat si život plnými doušky, žít naplno
 • propuštění všech strachů a obav
 • sílu ke změnám v životě, k odvaze dělat kroky k naplnění vašich snů a tužeb
 • při aktivaci dochází  k samo-léčení vlastních bolestí, zranění, traumat naprosto unikátním způsobem za plné podpory facilitátora
 • otevřené srdce a lásku k sobě i ke všem bytostem BEZ hodnocení, posuzování, kritizování SEBE i ostatních
 • návrat do energie při narození - plné lásky, spojení, v důvěře, zvědavosti a touze objevovat a užívat si, smát se a dělat vše naplno
 • EGO přestává být vaší autoritou, kterou musíte poslouchat, necháváte se více vést vlastím srdcem
 • nevstupujete do životů a dramat druhých, soustředíte se na svůj život a na svou vlastní cestu

CO SE MŮŽE DÍT PŘI AKTIVACI:


 • jakékoli pohyby těla, rukou, nohou, břicha, záškuby, apod. 
 • pocit mravenčení v různých částech těla, pocit horka, chladu, tíhy vlastního těla
 • střídání emocí - smutek, radost, vztek, strach, apod.
 • potřeba projevu přes hlas - křičet, mumlat, brblat, mručet
 • potřeba projevu přes tělo - schoulit se, posadit se, postavit se, lehnout si na břicho, apod.
 • vizuální projevy - můžete vidět barvy, tvary, posvátné obrazce, symboly, vize, apod. 
 • mohou přicházet různá silná uvědomění, zprávy shora, poselství, apod. 
 • vzpomínky na silné okamžiky z minulých životů
 • mohou vás navštívit mrtví, kteří vám byli velice blízcí
 • začít mluvit cizími jazyky nebo světelným jazykem
 • praktikovat automaticky bez znalosti mudry nebo jógové pozice, přes vědomou "imobilitu" zvládat velice mobilní jógové pozice (např. pozice mostu), apod.
 • pocit, že vážíte tunu a nedokážete zvednout ani ruku, jakoby jste byli přikovaní k podlaze
 • nemusíte cítit vůbec nic - i to je naprosto v pořádku, i v tu chvíli přijímáte energii, která se v životě projeví

SAMOTNÁ AKTIVACE:


 • aktivaci je možné projít osobně nebo online, skupinově nebo individuálně - obě dvě mají svá pozitiva i negativa

 • osobní aktivace - mohu se vás dotknout a vy můžete více cítit mou přítomnost při procesu, můžete vnímat více důvěry v proces a mou podporu
 • online aktivace - pokud máte problém se vzdáleností nebo potřebujete být ve svém vlastním prostoru kvůli pocitu bezpečí, kvůli možnosti naplno se projevit (například zakřičet apod.)
 • skupinové aktivace - je velkým přínosem být nejen ve svém procesu, ale zároveň je darem, že další účastníci mohou otevírat další vaše témata skrze svůj vlastní proces
 • individuální aktivace - pokud opravdu chcete můj čas a podporu plně pro vás
 • individuálně je možné domluvit i aktivaci v páru, pro děti s rodiči, apod. 
 • doporučení pro úplné začátečníky k plnému zaktivování cca 4 sezení (ale není vůbec nutné)


 • délka aktivace bývá většinou 60 min. + příprava a integrace = 90 min, nebo 90 min + příprava a sdílení = 120 min. (integrace je velice důležitou součástí transformačního procesu)
 • osobní individuální aktivace provozuji ve své terapeutovně v Hranicích na Moravě - na adrese Velká 119, 753 01 Hranice (případně u klienta, ale po domluvě proplacení náklad na dopravu)
 • zrušení aktivace akceptuji 24 hodin předem, jinak si účtuji 50% ceny

 • SKUPINOVÉ ONLINE I OSOBNÍ BUDU PRŮBĚŽNĚ VYPISOVAT NÍŽE

 • POKUD JSTE SE OCITLI VE FINANČNÍ TÍSNI, A PŘESTO VÁS TÁHNE MOJE PRÁCE A CÍTÍTE, ŽE CHCETE PŘIJÍT PRÁVĚ KE MNĚ, NAPIŠTE MI ZPRÁVU A POKUSÍME SE SPOLEČNĚ NAJÍT ŘEŠENÍCENÍK

Aktivace OSOBNĚ individuálně

60 min aktivace + 60 min integrační terapeutická péče + 30 min podpora do 72 hodin = 150 min

2 500 Kč

Aktivace OSOBNĚ skupinově

60 min aktivace + 30 min integrace = 120 min

1 500 Kč

Aktivace OSOBNĚ skupinově

90 min aktivace + 30 min integrace = 150 min

1 800 Kč

Aktivace ONLINE individuálně

60 min aktivace + 60 min poaktivační terapeutická péče + 30 min podpora do 72 hodin = 150 min

2 500 Kč

Aktivace ONLINE skupinově

60 min aktivace + 30 min integrace = 120 min

1 000 Kč

Aktivace ONLINE skupinově

90 min aktivace + 30 min integrace = 150 min

1 300 Kč

BALÍČEK 4 INDIVIDUÁLNÍCH AKTIVACÍ

kombinace osobních a online aktivací

7 000 

Formuláře pro objednání 


Formulář pro objednání INDIVIDUÁLNÍ AKTIVACE

Podrobné informace obdržíte emailem


Formulář pro objednání SKUPINOVÉ AKTIVACE 

Podrobné informace obdržíte emailem