KONTAKT

Bc.Nikol Křovinová (rozená Bogdanová)
Velká 119, 753 01 Hranice na Moravě

Telefonní číslo
+420 604 48 18 48

E-mail
krovinova.nikol@gmail.com

Facebook
https://www.facebook.com/nikolkrovix.terapie/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCm66r2IV4JDMx07RPyNfoPQ