MUŽSKÁ ENERGIE PROBUZENÍ DRAKA

19.04.2024MEDITACE PROBĚHNE  19.4.2024 - 19:00


ENERGIE DNE 22 = 4 STÁT SE MISTREM 

 

Zenový Mistr není mistrem druhých, ale mistrem sám sebe. V každém jeho gestu, v každém slově se odráží jeho osvícený stav. Nemá žádné soukromé cíle, nemá potřebu měnit chod věcí. Žáci jej neobklopují proto, že by ho chtěli následovat, ale proto aby nasáli jeho přítomnost a inspirovali se jeho příkladem. V jeho očích nalézají odraz své vlastní pravdy a v jeho tichu se snáze ponoří do ticha své vlastní bytosti. Mistrem jsou žáci vítáni ne proto, že by je chtěl vést, ale proto, že jim toho může mnoho nabídnout. Spolu vytvářejí energetické pole, v němž každý snáz nalézá své vlastní světlo. Najdeš-li takového mistra, jsi požehnaný. Vytrvej v hledání i když se ti to zdá nemožné. Naslouchej učitelům a skoro mistrům a jdi dál. Jdi pořád dál.

MISTŘI NEUČÍ PRAVDĚ, ta se nedá naučit. Předávají něco, co je za svatými knihami, za slovy. Je to přenos. Je to energie provokující energii v tobě. Je to taková synchronicita. K mistrovi musíte přistupovat s velkou láskou, s velkou důvěrou a s otevřeným srdcem. Ty ještě nevíš, kdo jsi. On však ví, kdo je, a ví, kdo jsi ty. Mohli bychom říci, že housenka neví o tom, že by se mohla stát motýlem. Vy jste housenky - bódhisattvové Všechny housenky jsou bódhisattvové a všichni bódhisattvové jsou housenky. Bódhisattva je ten, kdo se může stát motýlem, buddhou, kdo je buddhou v zárodku, ve své podstatě.. Vztah mistra a žáka je jako vztah mezi motýlem a housenkou, přátelství mezi motýlem a housenkou. Motýl nemůže dokázat, že by se z housenky mohl stát motýl - logicky to nejde. Motýl však může v housence provokovat touhu - to jde?ENERGIE DNE 19. = NEVINNOST


Ze starce na této kartě vyzařuje dětinská radost ze světa. Obklopuje ho přirozený půvab, jako kdyby se smířil sám se sebou i s tím, co mu život přinesl. Zdá se, že hravě komunikuje s kudlankou, která mu sedí na prstě, jako by byli nejlepšími přáteli. Kaskády růžových květů kolem něj symbolizuji hluboké od- poutání, uvolnění a svěžest. Odpovídají na přítomnost starce, jsou odrazem jeho kvalit. Nevinnost, jejímž původem je hluboká životní zkušenost, je dětská, ale ne dětinská. Nevinnost dítěte je krásná, ale nevědomá. Jakmile dítě povyroste a uvidí, že svět je nebezpečné a hrozivé místo, nevinnost nahradí nedůvěra a pochybnosti. Nevinnost plně prožívaného života je naproti tomu moudrá a přijímá neustálé proměny zázračného života.

ZEN ŘÍKÁ, ŽE ODHODÍŠ všechny své vědomosti - a patří mezi ně i tvé jméno, tvá identita, úplně všechno, co jsi dostal od svého okolí - když se zbavíš všeho, co ti dali druzí, nabyde tvůj život nové kvality, jíž je nevinnost. Tak bude ukřižována tvá persona, tvá osobnost, a tvoje nevinnost dojde vzkříšení, staneš se znovu dítětem, znovuzrozeným.


ENERGIE MĚSÍCE 4. = STÁT SE REBELEM


Autoritativní a mocná postava na této kartě jasně drží svůj osud ve svých rukou. Na rameni má sluneční znamení a pochodeň, kterou drží v pravé ruce, symbolizuje světlo tvrdě vybojované pravdy. At je chudý nebo bohatý, je Rebel skutečným vládcem, protože se osvobodil z řetězů společenského útlaku a názorové podmíněnosti. Vytvaroval sám sebe tak, že přijal všechny barvy duhy, vystoupil z temnoty beztvarých kořenů své nevědomé minulosti a nechal si narůst křídla, aby mohl vzletět do oblak. Již samotná podstata jeho bytí je vzpurná - ne proto, že by chtěl s někým nebo s něčím bojovat, ale proto, že našel svou pravou přirozenost a je odhodlán žít v souladu s ní. Jeho duchovním zvířetem je orel jakožto posel mezi nebem a zemí. Rebel nás vyzývá, abychom sebrali odvahu, převzali odpovědnost za to, kdo jsme, a žili svou vlastní pravdu.

LIDÉ SE BOJÍ TĚCH, kdo znají sami sebe, mají z nich strach. Ti, kdo znají sami sebe, mají totiž určitou sílu, auru a přitažlivost, charisma, které může vy- táhnout živé mladé lidi z vězení tradic. Osvíceného člověka - a v tom je ten problém - nelze zotročit, nelze ho uvěznit... Každý génius, který ví něco o nitru člověka, je odsouzen k tomu, aby vyčníval, aby se stal rušivou silou. Stádo nechce být vyrušováno, přestože je na tom třeba bídně. Je na tom bídně, ale už si na tu bídu zvyklo. A kdokoli, kdo na tom bídně není, vypadá jako cizinec Osvícený člověk je tím největším cizincem na světě; zdá se, že k nikomu nepatří. Neomezuje ho žádná komunita, žádná společnost, žádný národ.


ENERGIE ROKU 2024ODVAHA


Na obrázku je malá planá květina, která se na své cestě za denním světlem setkala s výzvou v podobě skal a kamení. Obklopuje ji jasná aura zlatého světla a vyzařuje z ní její něžný majestát. Bez ostychu se vyrovná nejjasnějšímu slunci Když se v životě dostaneme do nějaké obtížné situace, máme dvě možnosti: můžeme se naštvat a hledat něco nebo někoho, koho bychom za své potíže obvinili, nebo se můžeme té výzvě postavit tváří v tvář a povyrůst. Květina z této karty nám ukazuje cestu: její nadšení pro život ji vede ze tmy ke světlu. Bojovat s životními výzvami, snažit se jim vyhnout nebo je popírat, nemá smysl. Jsou tady a má-li se ze semínka stát květina, musíme jimi projít. Měj dost odvahy k tomu, abys rostl do květu, jímž ve skutečnosti jsi. SEMÍNKO NEMŮŽE VĚDĚT, co se bude dít, semínko nikdy nepoznalo květinu. Nemůže si dokonce ani myslet, že by bylo schopné vyrůst v krásnou květinu. Cesta je dlouhá a je vždy bezpečnější se na ni nevydávat, protože nevíme, kudy vede, a nic není jisté. Nic nemůže být jisté. Na cestě čeká tisíc a jedna nástraha a mnohá rizika a semínko je v bezpečí, schované uvnitř tvrdé slupky. Semínko to ale VÍ zkouší, snaží se; odhazuje tvrdou skořápku, která je jeho bezpečím, a začíná se pohybovat. V tom okamžiku začíná boj: zápas s hlínou, kamením, skalami. Semínko bylo tvrdé, výhonek bude velmi, velmi jemný a nebezpečí mnoho. Semínku žádné nebezpečí nehrozilo, mohlo přečkat tisíciletí, na výhonek však číhá mnoho nebezpečí. Ale výhonek raší do neznáma, ke slunci, zdroji světla, neví kam ani proč. Semínko ponese těžký kříž, teď je však opojeno snem a jde kupředu. Stejná je i cesta pro člověka. Je obtížná. Bude zapotřebí mnoho odvahy."Děkuji za překrásné doplnění toho, co právě teď přes energii přichází a za neskutečnou hloubku kartám OSHO
 
AHAVA


"Mým cílem je pomoci lidem se v jejich životě posunout, dovolit si změny, najít v sobě světlo a žít lásku k sobě i k druhým. Svou prací se snaží pozvednout vědomí a vibrace této společnosti. Pokud vám má práce pomohla, nasměrovala vás a chcete mi projevit vděčnost a zároveň podpořit mou práci, můžete pomocí finančního daru. Já všem děkuji za vaši podporu, "odběry", finanční dary, za vás všechny, za to že jste." 


Platby z ČR:

1585583022/3030


Platby ze Slovenska:
IBAN: CZ39 3030 0000 0015 8558 3022
BIC: AIRACZPP

do poznámky prosím napište DAR

 


REZERVACE

Meditace je za jakýkoli příspěvek. JEHO VÝŠE JE DOBROVOLNÁ


Informace k tématu "Mužská energie a probuzení draka":