ZIMNÍ SLUNOVRAT

21.12.2022MEDITACE PROBĚHNE  21.12.2022 - 20:00


Období kolem zimního slunovratu, a to ve dnech od 20.12.202 - 23.12.2022, bude čtyřdenní branou, otevřeným portálem, kdy budeme moci převzít naplno zodpovědnost za vlastní život a vlastní štěstí. Kdy uchopíme otěže svého kočáru a samy budeme určovat, jakým směrem se náš život bude ubírat. 


20.12.2022 - bude ve znamení SÍLY. Navrácení vlastní síly, střípků své duše i svých darů. Odpoutání se od starých zranění a všeho, co není v souladu s naší duší. ODPUŠTĚNÍ všem svým učitelům i sami sobě, kdy jsme nenásledovali sami sebe. Transformovat svá zranění k síle lásky. Otevřít své srdce a dovolit si znovu zažehnout jiskru lásky a světla.

21.12.2022 - bude ve znamení UVOLŇOVÁNÍ STARÝCH VZORCŮ, struktur, řádů, které si dovolujeme skrze vlastní zboření a vystavění nových ve jménu lásky a světla. Pro nejvyšší dobro naše i našich nejbližších. Dovolit si poléčit, očistit a aktivovat božské světlo v nás. 

22.12.2022 - bude ještě dojíždět proces předchozího dne. Dobrovolné odevzdání se životu. Dovolit "smrti", aby vykonala své a mohlo dojít ke znovuzrození i se všemi dary, které mají být skrze nás projevený do tohoto světa. Odvážně skočit do nových energií. Začít tvořit ve hmotě. 

23.12.2022 - bude ve znamení rovnováhy. Finální propojení obou polarit v jeden celek, který se navzájem propojuje, podporuje, opírá se o sebe, spolupracuje. Díky přijetí a propojení obou těchto polarit se naše srdce otevřou a s vděčností a láskou přijmou posvátnost všech vztahů na této planetě. Propojení se více duší, které patří k sobě, ať už ve vztahové nebo pracovní rovině. Nalezení rodiny duše. Spolutvoření nové doby skrze vlastní příkladný život. 


NAMASTE

 

Celý výklad se vzkazy pro jednotlivá znamení níže:

REZERVACE

Meditace je pro Vás. Pokud cítíte, můžete přispět DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM