JARNÍ ROVNODENNOST ZAROVNÁNÍ ŽENSKÉ ENERGIE 

20.03.2024MEDITACE PROBĚHNE  20.3.2024 - 19:00


ENERGIE DNE JARNÍ ROVNODENNOSTI = TRANSFORMACE

 

Symbol transformace je meč, který prosekává iluze, hada, jenž se omlazuje svlékáním kůže, přetržená pouta omezení a jin/jang symbol transcendentální duality. Jedna její energie je otevřená a přijímající. Druhá energie symbolizující ticho přichází, když jsme v klidu a tichu. Přišel okamžik pro hluboké odpoutání. Pust' se a přijmi přítomnost jakékoli bolesti, smutku nebo problémů jako fakt. Te to podobná zkušenost, jakou měl Gautama Buddha který po letech hledání nakonec došel k tomu, že už není nic, co by mohl udělat, a vzdal to. Ještě té noci dosáhl osvícení. Stejně tak jako smrt má i transformace svůj čas. A jako smrt i ona tě přenese z jedné dimenze do druhé. 

Svět zenu je pro ty odvážné duše, které se dokáží zbavit veškeré své víry, nevíry, pochybností, rozumu, mysli a jednoduše vstoupit do čistého bytí bez hranic. S tím však přichází nesmírná transformace. Je to ta pravá alchymie: proměňuje tě z obyčejného kovu ve zlato. Její jazyk však musíte pochopit svým milujícím srdcem, ne svými argumenty a intelektuální myslí, ani prostým nasloucháním bez ohledu na její pravdivost A pak najednou přijde ten okamžik, kdy uvidíš to, čemu ses celý život vyhýbal. Náhle se osmdesát čtyři tisíce dveří" otevřou.'


ENERGIE DNE 20.PROCITNUTÍ 


Motýl je symbolem a představitelem vnějšího, toho, co je neustále v pohybu, toho, co není skutečné, nýbrž je jen stvořenou iluzí. "Za" motýlem se rýsuje tvář vědomí, jejíž pohled směřuje dovnitř, k tomu, co je věčné. Mezi očima je otevřené místo, ve kterém se objevuje lotos duchovního vývoje a vycházející slunce vědomí. S východem tohoto vnitřního slunce se rodí meditace. Připomíná se nám, abychom to, co je skutečné, nehledali venku, ale uvnitř. Když se zaměříme na okolní svět, zamotáme se až příliš často do svého posuzování - tohle je dobré a tamto špatné, tohle chci a tamto nechci. Tyto soudy nás drží v síti našich iluzí, ospalosti, našich starých návyků a modelů jednání. Zahoď' svou mysl plnou názorů a podívej se dovnitř. Tam můžeš spočinout ve své vlastní hluboké pravdě, kde rozdíl mezi sny a realitou už dávno znáš. 


ENERGIE MĚSÍCE 3. = TVOŘIVOST


Od alchymického spojení ohně a vody někde dole až k božskému světlu linoucímu se shůry propojeno tvořivou silou. Zážitek tvořivosti je vskutku vstupem do tajemna. Technika, znalosti a vědomosti jsou pouhými nástroji. Důležité je oddat se té energii, z níž se vše rodí. Sama tato energie nemá žádnou formu ani strukturu, přesto zní ale všechny ostatní formy a struktury pocházejí. Nezáleží na tom, jakou podobu na sebe tvá tvořivost vezme - at' je to malování, zpívání, práce na zahradě nebo vaření. Důležité je být otevřený tomu, co se chce tvým prostřednictvím projevit. Pamatuj, že své výtvory nevlastníme, nepatří nám. Opravdová tvořivost vzniká z jednoty s božským, mystickým a nepoznatelným. Opravdová tvořivost je radostí pro tvůrce a požehnáním pro druhé. TVORIVOST JE KVALITA, kterou vkládáš do své činnosti. Je to tvůj postoj, tvůj vnitřní přistup ke světu... Každý nemůže být malířem - to není třeba. Kdyby byl každý malířem byl by svět ošklivý a život těžký. Každý nemůže být ani tanečníkem, to také není třeba. Každý však může být tvořivý. Cokoli, co děláš s radostí a s láskou, cokoli, co neděláš jen pro zisk, je tvořivé. Jestliže z toho v tobě něco vyrůstá, jestliže s tím rosteš ty sám, pak je to TVORIVOST duchovní, tvořivé a božské. Čím víc budeš tvořivý, tím víc budeš i božský. Všechna náboženství světa říkají, že Bůh je stvořitel. Nevím, jestli on je tím stvořitelem nebo ne, ale jednu věc vím: nakolik se staneš tvořivým, natolik budeš i božským. Až tvá tvořivost vyvrcholí, až se celý tvůj život stane tvořivým bude to život v Bohu. Bůh tedy musí být stvořitel, protože lidé, kteří byli tvořiví, k němu měli nejblíž. Miluj to, co děláš. A ať děláš cokoli, medituj při tom.


ENERGIE ROKU 2024ODVAHA


Na obrázku je malá planá květina, která se na své cestě za denním světlem setkala s výzvou v podobě skal a kamení. Obklopuje ji jasná aura zlatého světla a vyzařuje z ní její něžný majestát. Bez ostychu se vyrovná nejjasnějšímu slunci Když se v životě dostaneme do nějaké obtížné situace, máme dvě možnosti: můžeme se naštvat a hledat něco nebo někoho, koho bychom za své potíže obvinili, nebo se můžeme té výzvě postavit tváří v tvář a povyrůst. Květina z této karty nám ukazuje cestu: její nadšení pro život ji vede ze tmy ke světlu. Bojovat s životními výzvami, snažit se jim vyhnout nebo je popírat, nemá smysl. Jsou tady a má-li se ze semínka stát květina, musíme jimi projít. Měj dost odvahy k tomu, abys rostl do květu, jímž ve skutečnosti jsi. SEMÍNKO NEMŮŽE VĚDĚT, co se bude dít, semínko nikdy nepoznalo květinu. Nemůže si dokonce ani myslet, že by bylo schopné vyrůst v krásnou květinu. Cesta je dlouhá a je vždy bezpečnější se na ni nevydávat, protože nevíme, kudy vede, a nic není jisté. Nic nemůže být jisté. Na cestě čeká tisíc a jedna nástraha a mnohá rizika a semínko je v bezpečí, schované uvnitř tvrdé slupky. Semínko to ale VÍ zkouší, snaží se; odhazuje tvrdou skořápku, která je jeho bezpečím, a začíná se pohybovat. V tom okamžiku začíná boj: zápas s hlínou, kamením, skalami. Semínko bylo tvrdé, výhonek bude velmi, velmi jemný a nebezpečí mnoho. Semínku žádné nebezpečí nehrozilo, mohlo přečkat tisíciletí, na výhonek však číhá mnoho nebezpečí. Ale výhonek raší do neznáma, ke slunci, zdroji světla, neví kam ani proč. Semínko ponese těžký kříž, teď je však opojeno snem a jde kupředu. Stejná je i cesta pro člověka. Je obtížná. Bude zapotřebí mnoho odvahy."Děkuji za překrásné doplnění toho, co právě teď přes energii přichází a za neskutečnou hloubku kartám OSHO
 
AHAVA


"Mým cílem je pomoci lidem se v jejich životě posunout, dovolit si změny, najít v sobě světlo a žít lásku k sobě i k druhým. Svou prací se snaží pozvednout vědomí a vibrace této společnosti. Pokud vám má práce pomohla, nasměrovala vás a chcete mi projevit vděčnost a zároveň podpořit mou práci, můžete pomocí finančního daru. Já všem děkuji za vaši podporu, "odběry", finanční dary, za vás všechny, za to že jste." 


Platby z ČR:

1585583022/3030

Platby ze Slovenska:
IBAN: CZ39 3030 0000 0015 8558 3022
BIC: AIRACZPP

do poznámky prosím napište DAR

 


REZERVACE

Meditace je pro Vás. Pokud cítíte, můžete přispět DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM


Informace k tématu "Ženská energie a temná Lilith":